Collot tentoonstelling2019

Herfsttentoonstelling Liane Collot d’Herbois 2019

 

Sinds 1998 kunt u in de herfst in ons gezondheidscentrum (website Lemniscaat)/Gezondheidscentrum de Lemniscaat in Leiden (website stichting) de eenentwintigste (!) tentoonstelling van schilderijen van Liane Collot d’Herbois bezoeken. In die 21 jaar is veel gebeurd.

 

In het eerste jaar bereidde een klein groepje medewerkers van de Lemniscaat de tentoonstelling voor. Tijdens die tentoonstelling bleek dat de belangstelling en het enthousiasme bij de bezoekers groot was. Dat werkte aanstekelijk en het idee van een jaarlijkse Collottentoonstelling werd geboren. Het kleine voorbereidingsgroepje groeide en werd in 2007 de stichting Collot Zien en Beleven.

Maar niet alleen het groepje werd groter, ook de activiteiten breidden zich uit. Er werd begonnen met het uitlenen van schilderijen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Sinds een paar jaar heeft de stichting voor dat doel enkele schilderijen in bezit en beheer. Een aantal schilderijen heeft de stichting zelf kunnen kopen. Daarnaast zijn ook enkele schilderijen aan de stichting geschonken, iets om zeer dankbaar voor te zijn.

Sinds 2012 wordt elk voorjaar ook een tentoonstelling in Gytsjerk in Friesland georganiseerd.

Uit de grote belangstelling die er is voor de schilderijbesprekingen tijdens een tentoonstelling is een andere activiteit voortgekomen: het houden van een schilderijbespreking op locatie. Van deze mogelijkheid wordt met een zekere regelmaat gebruik gemaakt.

Toen tijdens tentoonstellingen en ook op andere momenten de vraag werd gesteld of het mogelijk is ons werk financieel te ondersteunen, is in 2017 de vriendenkring Collot Zien en Belevenopgericht. Door een jaarlijkse schenking te doen aan onze stichting kunt u deel worden van deze vriendenkring en ons zo ondersteunen.

 

En nu is het 2019 en willen wij u van harte uitnodigen voor de eenentwintigste herfsttentoonstelling. Er zijn een groot aantal schilderijen rond het thema natuur: bloemen, dieren en landschappen. Ook zullen er enkele schilderijen zijn met een christologisch thema.

De tentoonstelling wordt gehouden op  11, 12 en 13 oktober. De openingstijden zijn: zaterdag 12 oktober van 9-17 uur,  zondag 13 oktober van 9-16 uur. Vrijdagavond 11 oktober is gereserveerd voor de vriendenkring Collot Zien en Beleven.

Een inleiding en bespreking van een schilderij zijn op zaterdag en zondag om 12 uur.

Meer informatie over al onze activiteiten vindt u op de website: www.collotzienenbeleven.nl