Magnesium

Magnesium

De laatste jaren is magnesium populair. Veel mensen nemen extra magnesium.
Het zou onder andere goed zijn voor verkrampte spieren, prikkelbare zenuwen, slaaptekort, hoge bloedruk, werkt bloed verdunnend, zorgt voor flexibele botten en stimuleert de vorming van vitamine D. Vroeger werd het vaak voorgeschreven bij maagzuur en bij verstopping. Bitterzout is een bekend laxeermiddel. Nu komen er allerlei nieuwe indicaties naar voren. Wat is magnesium eigenlijk en wat doet het nu werkelijk?

Waar wordt magnesium gevonden?
Magnesium is een metaal. Ooit werd in het stadje Magnesia in Voor-Azië een bittere aarde gedolven. Dat was magnesiumhoudende-aarde. Magnesium komt zeer veel voor in de aardkorst. In de diepte zijn daar groene gesteenten waarin veel magnesium voor komt, samen met ijzer en kwarts. Dit magnesium-ijzer-silicaat gesteente heet Olivijn. Soms is het zo helder groen dat het als edelsteen gedragen wordt onder de naam Chrysoliet. Chrysoliet is niet alleen mooi maar ook een geneesmiddel voor de ogen. In zwarte lava komt het wel als knollen, z.g. “ogen” voor:

 

 

 

.
Het is bijzonder dat meteorieten vaak ook voor een behoorlijk deel uit Olivijn bestaan. Soms heeft een ijzermeteoriet insluitsels van Chrysoliet.

 

Magnesium komt dus uit de hoogte van de kosmos en uit de diepte van de aarde op ons toe.
In de zeeën en oceanen zit ook veel magnesium, ongeveer 16%. Daarom smaakt zeewater vaak wat bitter, dat komt van magnesium. Bepaalde kalkgebergten bestaan uit kalk met magnesium, zoals de Dolomieten. Dit Dolomiet is harder dan gewone kalksteen.

Talk en asbest
Bij verwering van olivijn ontstaan straalvormige groenige gesteenten, Serpentijn, en uiteindelijk zachte gesteenten als asbest, talk en speksteen. Het zijn verbindingen van magnesium met kwarts (magnesiumsilicaat). Deze gesteenten zijn somsvezelig en voelen zacht en glad aan. Dat geeft soms een plantaardige indruk. Van asbest kan zelfs kleding gesponnen worden – die dan vuurbestendig is. Talk is zacht en beschermend voor de huid. Speksteen is een geliefde steen voor beginnende beeldhouwers. Er bestaan magnesiumsilicaten in de natuur die nog waterrijker en zachter zijn, zogenaamd meerschuim. Dat is heel zacht en daar werden vroeger de Goudse pijpen van gemaakt. Door de zachtheid is het goed te bewerken en na drogen is het vuurvast.

Chlorofyl
Magnesium is overal en altijd om ons heen: in het groen van de plantenwereld. Het plantengroen is groen door het magnesium wat er in zit. Het heet chlorofyl: chloor=groen, fyl=blad. Het chlorofyl brengt het zonlicht binnen in de plant. Samen met water en koolzuur kunnen  zo koolhydraten en cellulose in de plant ontstaan. Dit proces heet fotosynthese. Daarbij ontstaat zuurstof, dat onmisbaar is voor mens en dier. Zonder magnesium en zon is er geen plantenwereld en zonder plantenwereld geen voeding en geen lucht voor hogere levensvormen.
Magnesium heeft een sterke lichtkracht in zich. Dit is verwant met zonlicht en daardoor is magnesium in staat als chlorofyl zonlicht op te nemen. Magnesium laat zijn zon-licht-kracht zien als het aangestoken wordt. In de vorm van een dun lint brandt het met een heel fel licht dat zelfs sterker is dan dat van de zon. Ook als de zon schijnt dan geeft het magnesiumlicht nog schaduwen.
Flitslampjes van vroeger hadden een kluwen dun magnesiumdraad wat door een stroomstoot een sterke lichtontlading gaf. Nóg vroeger blies een fotograaf met een ballonnetje magnesiumpoeder in een kaarsvlam met als gevolg ook een enorme lichtflits. Bij de verbranding van magnesium ontstaat magnesiumoxide, een zó helder wit poeder dat het vroeger als wit-standaard werd gebruikt. Magnesium is één en al licht.

Wisselwerking plant en mens
Een mens heeft vrijwel dezelfde structuur als chlorofyl  in het bloed, namelijk in het hemoglobine.  Maar in het hemoglobine zit geen magnesium maar ijzer in het centrum.

Chlorofyl is groen en hemoglobine is rood. Dat zijn complementaire kleuren. Chlorofyl draagt de zon en daarmee het leven binnen in de plant, en hemoglobine draagt de zuurstof binnen in de mens en brengt zo ook leven. Er is nog een tegenstelling. De mens ademt koolzuur uit die de plant nodig heeft, de plant scheidt zuurstof af die de mens nodig heeft. Zo is er een onderlinge wisselwerking en verbondenheid.

Als planten te weinig magnesium krijgen, dan worden ze bleek en slap, net als mensen met bloedarmoede. Op een magnesiumarme bodem blijven de vruchten klein.
Chocolade, van de vrucht van de cacaoboom gemaakt, is het meest magnesiumrijke voedingsmiddel. Magnesiumrijke planten zijn rode klaver, melisse, dotterbloem, wijnruit, ogentroost en pepermunt.
Ook in noten zit veel magnesium.

Magnesium in de mens
Een mens bevat 20-30 gram magnesium, vooral in botten en tanden (60%), de rest bevindt zich in spieren, in zenuwweefsel en in het hart. Slechts 1% zit in het bloed. Magnesium is nodig voor de goede werking van meerdere honderden enzymen. Het helpt onder meer bij het goed en gedoseerd vrijkomen van energie.
Tanden hebben een hoge concentratie magnesium. Magnesium helpt bij de groei van de tanden. Het schuift de tanden als het ware naar buiten. Fluor speelt bij de tandvorming  ook een rol. Fluor stopt de groei en zorgt met de glazuurvorming voor afronden en verharden van de tand .
Fluor heeft als tegenwicht voldoende  magnesiumwerking nodig, anders kunnen harde maar ongezonde tanden ontstaan. De goede verhouding is magnesium:fluor is 2:1. Aan de vorm van de tanden kan men iets zien over deze verhouding. Veel magnesium leidt tot grote volle tanden, veel fluor leidt tot smalle spitse tanden. Als de tanden bij het kleine kind traag en moeilijk doorkomen kan magnesium in de vorm van homeopathisch magnesiumsulfaat helpen.

Moedermelk is ook rijk aan magnesium. Moedermelk is een soort oervoeding. Het bevat het als het ware vitaliserend zonlicht in de vorm van magnesium. Dat bevordert de groei van het kind. Soms wil een pasgeboren kind niet drinken, wil geen moedermelk en heeft wellicht ook last van reflux en groenige diarree. Dan helpt magnesiumcarbonaat.

Magnesium zit ook in het skelet. Het kleine kind moet zijn botten verstevigen en daarbij helpt de vormkracht van magnesium. Een kind groet snel. De levenskrachten, de vitale krachten van het groeiende kind worden door magnesium verstevigd en tot een betere samenhang en coherentie gebracht. Kinderen die wat “waterig” zijn, die wat te losjes zijn of te weinig gevormd lijken, hebben baat bij magnesium.

Vitaliteit
Magnesium speelt een rol bij de opbouw in het lichaam, bij het etherische-vitale. Hét orgaan van de vitaliteit is de lever. De lever is als het ware de plant in de mens. Daar is magnesium ook in zijn element. Als de lever te zwak werkt, stagneert of verstoord is geraakt, dan kan een depressie ontstaan. Depressie is meestal een tekort aan licht en levensenergie. Een speciaal magnesiumpreparaat, Hepar Magnesium, kan de depressie ophelderen. Ook voorjaarsmoeheid kan daar goed op reageren. Een minder goede leverwerking kan ook leiden tot slecht slapen. Ook daar is hepar magnesium een goed middel.

 

Magnesium tabletten
Magnesiumverbindingen zijn basisch en kunnen dus zuur binden. Magnesium tabletten zoals Rennies doen dat. Tegenwoordig zijn er zuurremmers zoals Omeprazol. Die werken sterker maar hebben ook nadelen. Dan wordt  de magnesiumopname belemmerd en is extra magnesium nodig.
Verderop in de darm doen magnesiumzouten ook iets. Daar trekken ze water aan en stimuleren de darmbeweging zodat ze laxerend werken. Een magnesiumverbinding die sterk laxeert is het eerdergenoemde bitterzout, een magnesiumsulfaat. Dat wordt vaak voor een darmonderzoek voorgeschreven.

Tekort en teveel magnesium
Dieren hebben soms ook een tekort. Vee krijgt er krampen van, zogenaamde weidetetanie. (tetanie=spierkramp). Dit gebeurt als er teveel en te eenzijdig bemest wordt met kaliumhoudende kunstmest; kalium verdringt dan de magnesium. In de mens ontstaan bij een tekort mogelijk ook allerlei klachten. Er kan sprake zijn van vermoeidheid, traagheid, stressgevoeligheid, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, spierklachten als fibromyalgie, maagkrampen enzovoort. Magnesium toediening kan dan helpen. Magnesium toediening kan ook spierverslapping geven en dus nuttig zijn bij spierverkramping, menstruatiekrampen, bij epilepsie, bij vroegtijdige weeën, en ook bij acute hoge bloeddruk. Magnesium is gunstig voor chronische ziekten als diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en osteoporose. Een extreme overdosis magnesium kan narcose geven en zelfs tot de dood lijden door een hartstilstand. Bij normaal gebruik van magnesiumtabletten en bij een normale nierfunctie zal dit niet optreden. Magnesium is eigenlijk nooit toxisch nooit giftig. Teveel aan magnesium wordt snel en gemakkelijk uitgescheiden, maar kan wel diarree geven.

Hoe komt het dat magnesium voor zoveel kwalen helpt? Dat komt doordat het de vitaliteit ondersteunt, de opbouwkrachten, in antroposofische termen het levenskrachtenlichaam of etherlichaam. Deze levenskrachten zijn de buffer voor alle stress, afbraak en veroudering die tot ziekten en klachten kunnen leiden. Magnesium met zijn lichtkracht werkt ontkrampend en vitaliserend.

 

Huib de Ruiter