Argentum, zilver

Zilver, Argentum

Zilver is mooi om te zien. Het is een edelmetaal: het roest niet. Zilver wordt daarom vaak voor sierraden gebruikt. Het is ook kostbaar, en daarom zijn er altijd zilveren munten geweest.
Het heeft ook een genezende werking. Sommige zalven voor brandwonden bevatten zilver. En zilver heeft nog meer eigenschappen die helend kunnen werken. Het helpt bv. bij menstruatieklachten, bij onvruchtbaarheid en bij ondervoeding.

Als het net gepoetst is heeft zilver een stralende heldere glans. Dan geeft het een rijk en feestelijk gevoel, als het  ware het feestelijke van een bruiloft.  Argentum komt van het Griekse argyron, van argos: stralend.
In de loop van de tijd wordt zilver warmer van kleur, en geleidelijk steeds donkerder. Dat komt door de verbinding met zwavel. Een ei is zwavelrijk en het eten van een ei met een zilveren lepeltje  vraagt om reelmatig poetsen. Sommige mensen hebben snel verkleuring van de zilveren sierraden die ze dragen. Dat komt doordat ze meer eiwit in hun transpiratie hebben. De affiniteit van zilver met zwavel duidt op een verwantschap met het stofwisselingsgebied, waar eiwitten gemaakt worden.

Zilver heeft ook een verwantschap met de maan. Zoals goud bij de zon hoort, zo hoort zilver bij de maan. In de herfst en de winter wordt de maan steeds meer zichtbaar. De dagen korten en de nachten zijn steeds langer. De maan hoort bij de nacht. Zoals zomers de zon overheerst, is ‘s winters de maan overheersend. In voorjaar en zomer wordt de mens uitgelokt naar buiten de gaan en de natuur te beleven en te bekijken. In herfst en winter komt de maan sterker naar voren, en nodigt uit tot verinnerlijking, tot aandacht voor de nachtwereld en de geestelijke kanten van het bestaan

 

De maan heeft haar eigen ritme, de ‘maan’d. In de mens vinden we dit ritme terug in de menstruatie, vroeger ook wel de ’maanstonde’ genoemd. De menstruatiecyclus heeft te maken met de maancyclus aan de hemel. Er zijn vrouwen die met hun menstruatie precies het maanritme volgen.

Het baarmoederslijmvlies groeit iedere maand aan, en verdwijnt dan ook weer. Aan de hemel zien we iets dergelijks, in het groeien van de maan en het weer afnemen en verdwijnen.  Als de menstruatiecyclus klachten geeft, bv. premenstruele klachten (dwz pre= vóór de menstruatie), dan is zilver in homeopathische vorm een mogelijkheid ter verbetering. Ook bij verminderde vruchtbaarheid is kan een zilverpreparaat (bv.Argentum D6) een gezonder voortplantingsgebied bewerkstelligen. – ook bij de man).

Met een zwangerschap wordt duidelijk wat voor sterke groeikrachten in het baarmoedergebied mogelijk zijn. Het embryo groeit soms zo hard, dat het in een week in gewicht verdubbeld is. Dat kan onder invloed van de maankrachten.

Bij de geboorte van het kind werd vroeger wel een zilveren beker of een zilveren rammelaar gegeven. Zilver past bij de geboorte en het nieuwe leven.  Het jonge kind groeit de eerste maanden als kool, met als enige voeding de moedermelk. Melk is een soort oervoeding. Moedermelk heeft bij uitstek maan- oftewel zilverkwaliteiten.

 

Zilver stimuleert voeding en groei. Bij ondervoeding of bij vertraagde groei kan zilver als geneesmiddel helpen. Voeding in algemene zin ondersteunt de groei, de opbouw en het herstel van het lichaam.

 

Het boerenleven op het platteland heeft een gezonde, voedende kant. Bleke stadskinderen kunnen erg gebaat zijn bij een vakantie op het platteland, om zodoende weer wat kleur en vulling te krijgen. Verblijven in de natuur heeft dit voedende voor de mens, en voor de gehaaste en gestreste mens van deze tijd is het eigenlijk noodzakelijk regelmatig de natuur op te zoeken. Het verzorgen van een tuin kan ook heel voedend werken. Mensen die zilverkwaliteiten in zich hebben, voelen zich vaak aangetrokken en verbonden met de natuur, met planten en dieren enz. Ze zijn goed in verzorgen, hebben ‘groene vingers’.

Wie zorgen heeft of gespannen kan in de natuur gaan wandelen. De natuur kan veel negativiteit opnemen en weg laten vloeien. De natuur om ons heen voedt ons op allerlei manieren. Moeder Aarde geeft aan talloze mensen plek om te voeden en leven. En ja, zo langzamerhand zijn de rollen een beetje omgedraaid. We moeten steeds meer moeder aarde verzorgen en behoeden.

 

Zilver staat ook voor het moederlijke, voor het krijgen, het voeden, het verzorgen en omhullen van het kind. Rond iedere geboorte van een kind is er een bijzondere sfeer, een niet alledaagse sfeer van zuiverheid en lichtheid, alsof we iets van het hogere in de wereld mogen beleven.

 

De maan aan de nachthemel spiegelt het zonlicht. Een spiegel wordt van oudsher ook met zilver gemaakt. Zilver spiegelt bijzonder goed. Een spiegel maakt het mogelijk onszelf te zien. Dat is praktisch, voor de sociale omgang met andere mensen, maar dient ook onze ijdelheid (spiegeltje, spiegeltje aan de wand…). Bovenal helpt een spiegel ons om zelfbewuster te worden. Dat is van groot belang. Zelfbewustzijn maakt ons eigenlijk pas tot mens, het schept de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Het leidt ertoe dat we niet alleen onszelf steeds beter begrijpen, maar ook de ander leren begrijpen en respecteren. Zo heeft zilver een voedende kant maar wekt het ook het zelfbewustzijn. Het nemen van veel selfies is een moderne variant van in de spiegel kijken.
Een zoeken en bevestigen van: ‘dit ben ik’!

Zo heeft zilver twee kanten: het heeft enerzijds met bewustzijn te maken, anderzijds werkt het voedend bij vermagering, groeistoornissen, bij anorexia, het wekt leven, helpt bij onvruchtbaarheid, menstruatiepijn en cyclusstoornissen.
Het voortplantingsgebied bevindt zich in het diepst van ons lichaam. Daar in de diepte zijn we met onze ziel verankerd, daar hebben we bodem. In het proces van opgroeien komt een kind steeds meer en steeds dieper in zijn lichaam en dat lukt het best in een veilige warme omgeving.
Deze verankering kan soms niet goed lukken als de situatie onveilig is. Dan kan een kind niet goed aarden. Ook trauma’s later in het leven kunnen bij mensen leiden tot verlies van de basis, van contact met de ondergrond. Door het geven van een zilverpreparaat kan men helpen weer contact te krijgen met de ondergrond in ons zelf. Het is als het ware de moederlijke liefde die omhullend werkt en helpt de ziel weer te verankeren en zich veilig te voelen.

Een groot voorbeeld van het moederlijke is Maria. Voor heel veel mensen in de wereld is zij een troostrijke gestalte. Zij is het die de mensen in hun leed begrijpt en ondersteunt. Zij draagt het kind, dat later als een zon zijn licht in de wereld zal laten schijnen.