Boek van dokter Huib de Ruiter

Ter gelegenheid van het afscheid van Huib de Ruiter September 2022 bleek dat er door een patiënt, Joop Hoekman, een boek was samengesteld wat al zijn bijdragen aan de Binnen-Buiten en de  website van de afgelopen 20 jaar bevat. Op de afscheidsreceptie was het boek te koop. en was al van al   uitverkocht.
Recent is een 2e (verbeterde) druk is recent uitgekomen.
Prijs € 22,50,- 300 pagina’s.
Te  bestellen bij l,uitgeverij Nearchus en bij iedere koop bij iedere boekhandel, en direct verkrijgbaar bij boekhandel Sylvester in Leiden.

https://nearchus.nl

Introductie

Huib de Ruiter was 37 jaar antroposofisch huisarts in Leiden. Sinds 1985 werkte hij enkele jaren bij de toenmalige EMAL (Eerste Medische Associatie Leiden) en vanaf de oprichting in 1991 bij Gezondheidscentrum De Lemniscaat, dat sinds 1992 gevestigd is aan de Schelpenkade 40 in Leiden. Daar was hij als enige huisarts de spil. Er waren wel parttime andere artsen, bijvoorbeeld voor het consultatiebureau of voor vervanging. In het gezondheidscentrum werkte hij samen met assistentes, administratieve krachten en antroposofisch georiënteerde therapeuten. Het is een echt therapeuticum. Niet groot: het aantal patiënten kwam nooit boven ongeveer 1500 uit.

Huib zou zichzelf overigens nooit ‘de spil’ noemen. Hij hecht veel waarde aan gezamenlijke besluitvorming. Hij voelt zichzelf ook het best bij het
onderbrengen  van de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van
zaken bij de Beleidsvergadering (waar hij zelf altijd deel van uitmaakte).

Dit boek is samengesteld als een cadeautje bij zijn vertrek, wegens pensioen, in 2022. Het is een bundeling van ‘stukjes’ die hij in de loop van vele jaren schreef in het kwartaalblad ‘Binnen-Buiten’ van het gezondheidscentrum. Die stukjes beslaan allerlei aspecten van de antroposofische huisartsenzorg. Ze zijn hier in enkele rubrieken geordend.

De stukjes zijn verzameld uit de jaargangen 2001 t/m 2022. Een klein deel van de teksten uit de Binnen-Buiten verscheen ook (soms iets bewerkt) op de website van het gezondheidscentrum. Ook daar is gebruik van gemaakt. Er zullen zonder twijfel teksten van de hand van Huib zijn van eerdere datum dan 2001, maar die waren niet meer te achterhalen.

In dit boek zijn teksten opgenomen die een beschouwend karakter hebben en die niet al te zeer aan een bepaald tijdstip gebonden zijn. Soms verscheen een stukje, iets bewerkt, na verloop van tijd opnieuw in de Binnen-Buiten. In die gevallen is de meest recente versie genomen. Een serie artikelen over hetzelfde onderwerp (het vierledig mensbeeld) werd in dit boek samengenomen tot één tekst. Omdat de teksten uit ruim 20 jaargangen van de Binnen-Buiten zijn genomen is er af en toe enige inhoudelijke herhaling te lezen. De stukjes zijn licht geredigeerd en er is een index toegevoegd.

Joop Hoekman

 

 

.