Brief aan de patiënten

                                                                                                                                                                                                                                         Leiden, 1 juli 2022

Beste mensen,

Bijna 37 jaar heb ik met hart en ziel als huisarts gewerkt in Gezondheidscentrum De Lemniscaat in Leiden. Het valt me dan ook zwaar u deze brief te moeten schrijven.

Het gaat om het volgende: helaas zie ik mij genoodzaakt binnenkort onze huisartsenpraktijk te sluiten.

De reden van de beëindiging is dat ik inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heb, terwijl er geen opvolger is gevonden. Bovendien heb ik ernstige gezondheidsproblemen gekregen.Drie jaar lang hebben wij vanuit De Lemniscaat intensief gezocht naar mogelijkheden tot overname en/of voortzetting van de praktijk, maar tot onze grote teleurstelling zonder resultaat. Wij betreuren de huidige situatie ten zeerste en vinden het buitengewoon spijtig en pijnlijk dat de omstandigheden tot deze realiteit hebben geleid.

Per 1 september 2022 zal ik mijn werk als huisarts beëindigen.
Dat houdt in dat u vóór die tijd een andere huisarts zult moeten vinden *.

Uw zorgverzekeraar heeft de zorgplicht voor u en kan u ondersteunen bij het vinden van een nieuwe huisarts. Hierin kunnen wij u helaas niet helpen.

De maand september zullen wij gebruiken om alle administratieve zaken af te ronden.
Wij zullen uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts sturen.
Graag ontvangen wij hiervoor naam en adres van uw nieuwe huisarts.
U kunt dit aan ons doorgeven via: admin@de-lemniscaat.nl

Hoe gaat het verder met het gezondheidscentrum?
De therapeuten zullen zelfstandig verder gaan in De Lemniscaat. Het pand en de naam zullen behouden blijven. U kunt dus wel therapieën volgen.
Voor meer informatie zie achterzijde van deze brief en op onze website: www.de-lemniscaat.nl
Er zal binnenkort nog een laatste BinnenBuiten verschijnen.

Afscheid nemen
U kunt van mij, de assistentes en van de mensen van de administratie afscheid nemen op:
Zaterdagmiddag 17 september van 15:00 uur tot 18:00 uur in de Vredeskerk,
Van Vollenhovekade 17 te Leiden.

Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld.

 

Hartelijke groet,
Huib de Ruiter, huisarts
Gezondheidscentrum De Lemniscaat                                                                                             * Dit geldt niet voor consultatieve patiënten.

 

Hoe gaat het verder met De Lemniscaat?
De therapeuten zullen hun werk voortzetten. Dus het blijft mogelijk om therapie te volgen in het gebouw van De Lemniscaat bij één van de therapeuten, ook na 1 september. De aanmelding voor therapie verloopt niet meer via de huisarts of de assistente.
U kunt zelf direct contact opnemen met de therapeuten via hun contactgegevens op de website (www.de-lemniscaat.nl).

Patiëntenvereniging
Een aantal patiënten heeft de intentie om een patiëntenvereniging te vormen. Met als doel de antroposofische (huisartsen)zorg in Leiden te continueren en actief te blijven zoeken naar mogelijkheden hiervoor- met name in de zin van het vinden van een holistisch of antroposofisch georiënteerde huisarts.

Wij zullen u per e-mail en via de website van De Lemniscaat informeren over de voortgang hiervan. Mocht u actief betrokken willen worden bij dit initiatief dan horen we dat graag via: antroposofischezorgleiden@gmail.com  **

Hartelijke groet,
Medewerkers en therapeuten van De Lemniscaat
Schelpenkade 40
2313 ZW LEIDEN

 

** Dit  is het juiste e-mailadres.