Corona virus

 

 

 

3-6-20  MAARTEN KEULEMANS. Volkskrant

(na de demonstratie tegen racisme op de Dam)

Zeker: aan de ene kant zal het virus in zijn handjes hebben gewreven bij de aanblik van zoveel mensen dicht op elkaar. Het coronavirus verspreidt zich immers bij voorkeur in mensenmenigtes die hun stem verheffen.
Het kan in die omstandigheden ook makkelijker ontsnappen uit de kelen van virusdragers die er niet of nauwelijks iets van merken, neemt men aan. Aan de andere kant is de Dam geen bedompte binnenruimte. ‘De wind en de buitenruimte zijn denk ik de belangrijkste factoren die het virus hebben tegengewerkt’, zegt viroloog Mariet Feltkamp (LUMC).
Nog zo’n factor is het felle zonlicht. Bij een experiment lieten wetenschappers het griepvirus achter in de zon: na tweeënhalve minuut was de hoeveelheid gehalveerd. Bij vergelijkbare proeven met het nauw aan het huidige coronavirus verwante sarsvirus, bleek het na een minuut of zes niet meer detecteerbaar.
Dat zou verklaren waarom epidemiologen zo weinig besmettingen buitenshuis vinden. Tussen ruim zevenduizend in detail beschreven Chinese besmettingen, vonden Hongkongse onderzoekers er maar één in de buitenlucht. Er is nog meer dat een uitbraak onwaarschijnlijk maakt. Veel deelnemers droegen mondkapjes. De gemiddelde leeftijd lag laag en de kans dat er geïnfecteerden aanwezig waren, was niet bijster hoog. ‘Als dit in maart of april was geweest had ik me meer zorgen gemaakt’, zegt Feltkamp. ‘Nu zitten we aan het staartje van de eerste golf.’
Een excuus om de anderhalvemeterregel buitenshuis maar helemaal op te schorten, is dit niet, benadrukt het RIVM. ‘Dit was niet oké, maar het was wel iets eenmaligs’, aldus een woordvoerder. ‘Het betekent in elk geval niet dat je de maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken dus maar moet loslaten.’
Nul is de kans op een uitbraak immers niet. Het ene Chinese geval van overdracht buiten, is veelzeggend: een geïnfecteerde patiënt die een poosje op straat stond te praten met een dorpsgenoot.
Precies het soort contact dat op de Dam ook zal hebben plaatsgevonden. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg noemde de kans dat het virus toch zijn slag heeft geslagen om die reden gisteren ‘zeer reëel’. Vooral na afloop van de bijeenkomst kan men weleens te dicht op elkaar hebben gezeten, vermoedt Kuipers.

 

22-05-20, Volkskrant, Onderzoek bevestigt:

Elkaar buitenshuis voorbijlopen kan corona haast niet doorgeven

Terwijl Nederlandse terrassen zich opmaken voor heropening met anderhalve meter ruimte tussen de bezoekers, komen Hongkongse wetenschappers met een opmerkelijke ontdekking. Het nieuwe coronavirus blijkt in de buitenlucht nauwelijks besmettelijk. MAARTEN KEULEMANS
Onder 7.324 coronabesmettingen in China vonden de onderzoekers slechts één geval van iemand die het virus buitenshuis opliep: een 27-jarige man die op straat in zijn dorp een praatje maakte met een kennis die net terug was uit Wuhan. Veruit de meeste besmettingen vinden plaats in huis en in het openbaar vervoer, constateren de onderzoekers in hun nog voorlopige artikel: plekken waar men langdurig op elkaars lip zit. ‘De samenleving en beleidsmakers erkennen het belang van deze constatering niet goed’, stellen de wetenschappers, onder leiding van Li Yuguo van de Universiteit van Hongkong. ‘De overdracht van ademhalingsinfecties als sars-cov-2 (de officiële naam van het huidige coronavirus, red.) is een binnenshuis fenomeen.’Andere wetenschappers herkennen en erkennen die bevinding. ‘Je moet altijd uitkijken of de selectie van de gegevens goed is’, zei RIVM-epidemioloog Jaap van Dissel woensdagbij een presentatie over de Chinese bevindingen. Zo wijzen de Hongkongers erop dat mensen meer tijd binnenshuis zijn dan buiten. ‘Dat het virus zich buiten minder verspreidt, is zeker waar. Het kan er verwaaien en zonlicht met uv-straling inactiveert het virus.”Je moet altijd een beetje oppassen, de ene buitenlucht is niet de andere’, zegt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (LUMC), doelend op overdekte tenten en afgeschermde terrassen. ‘Maar in de normale buitenwereld gaat het je echt niet lukken het virus over te dragen. Er is gewoon geen bewijs dat dit soort respiratoire virussen in de buitenlucht kunnen worden overgedragen op een manier die ook maar enigszins relevant is voor de epidemie.’Erg kritisch is Kroes dan ook over de strikte handhaving van de anderhalvemeterregel in parken, natuurgebieden en op straat. ‘Men wil duidelijkheid, rechtlijnigheid. Maar we schieten erin door.’ Als voorbeeld noemt hij gemeenten die zich het hoofd breken over stoepen die minder dan anderhalve meter breed zijn. ‘Dan denk ik: moet je nou álles tot een probleem verklaren? In de buitenlucht kun je best een iets ander beleid voeren.’Toch hangt het af van de omstandigheden, erkennen alle experts. ‘Overdracht buitenshuis is niet uitgesloten’, stelt Yuguo. Vooral de blootstelling telt: uren geanimeerd met elkaar praten op een terras speelt het virus meer in de kaart dan wandelen door het park. ‘Het gaat om langdurig aanhoudende overdrachtssituaties’, zegt Kroes. ‘Niet om elkaar voorbijlopen op straat.’ Het Outbreak Management Team dat het kabinet wetenschappelijk adviseert, heeft voor zover bekend geen versoepeling van de afstandsregel in de buitenlucht aangekaart. Maar het verschil zit subtiel in de adviezen. Zo staat het kabinet wel sommige buitensporten toe, maar nog geen binnensporten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ziekenhuis-ethicus Erwin Kompanje: coronabeleid is inhumaan. Ouderen wordt niets gevraagd.
Isolatie verhoogt sterfte risico

Verdere links zie verder onderaan

18-05-2020 Er zijn nieuwe inzichten over de manier van besmetting met het coronavirus. De besmetting gaat vooral via aerosolen, zwevende druppeltjes, die gedurende langere tijd (meer dan 3 minuten) ingeademd worden. Grotere druppeltjes vallen op de grond,mmar aerosolen blijven – in afgesloten ruimtes zweven.
Buiten, of bij goede ventilatie, is er dus weinig of geen besmettingskans. Bij grote evenementen, met name als ze binnen worden gehouden, waar  mensen dicht opeen gepakt langdurig elkaars adem inademen, is de kans op besmetting relatief groot.
De anderhalve meter regel kan dus gerelativeerd worden. Wel zinnig zodra hoestende mensen in de buurt zijn, maar buiten in de open lucht niet essentieel.
In klassen en andere slecht gevebtileerse ruimtes geeft het een schijnveiligheid. De ramen moeten open!
Helaas worden deze inzichten nog niet door de overheid en het RIVM gedeeld.
oordeel zelf: https://youtu.be/EG2coZJhYMA

23-4-2020

Het corona virus verspreidt zich steeds minder snel. Zoals verwacht wordt het minder actief nu het zomer wordt en onze weerstand verbetert.

De bescherming van mondkapjes staat ter discussie. Die werden als onwerkzaam afgedaan. Wetenschappelijke argumenten dat ze nut hebben ontbreken, zegt men. Waarom draagt men in ziekenhuizen dan wel mondkapjes? Daar zijn ze wel werkzaam?
Het probleem is dat er nog steeds te weinig mondkapjes zijn. Daarom is er uitgeweken naar de 1,5 meter regel. De anderhalve meter regel is er omdat besmettelijke druppeltjes bij hoesten een bepaalde reikwijdte hebben. Hoest iemand in een mondkapje dan komen ze zeker niet meer zover. En druppeltjes van buiten hebben dan ook minder kans om naar binnen te komen.
Afstand houden is het devies; want als er dan iemand plots hoest is het besmettingsgevaar klein.
Als er niemand hoest, is die 1,5 meter in feite dus niet nodig.
Afstand houden is dus belangrijk, maar in sommige situaties als bijvoorbeeld in de supermarkt lukt dat niet altijd. Dan is een mondkapje toch tenminste iets wat hoestdruppeltjes kan opvangen.
Niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook de ander. Professionele mondkapjes hebben (zg. FFP2) of chirurgische mondkapjes zijn weliswaar het best, maar simpele mondkapjes zijn ook goed. Alles wat makkelijk vocht opneemt is bruikbaar. Wel opletten dat ze goed aansluiten.
Is er plots een onveilige situatie, zonder bescherming van een mondkapje, houdt dan even de adem in.

Er worden nog steeds te weinig testen afgenomen omdat er een tekort aan testmateriaal is. De testen die het virus aantonen zijn er wel.  Maar aan  testen die antilichamen aan kunnen tonen is nog een gebrek, terwijl die ook van groot nut zijn: heb ik corona gehad of niet? Als men die antilichamen  aantreft, heeft men de ziekte gehad en is men in principe veilig, ook voor anderen.  Inmiddels  zijn in  het SCAL laboratorium ook deze testen beschikbaar.(aanvraag via de huisarts, valt onder eigen risico, kosten plm. 100€).
Bij een eerdere  steekproef bleek in ziekenhuizen dat een behoorlijk deel van het personeel besmet was – zonder het te weten. Corona verspreidt zich dus ook onder de radar. Kennelijk hebben veel mensen slechts lichte klachten van het Coronavirus. Zo ook kinderen. Kinderen zijn nauwelijks ziek. Risico-patienten zijn – zoals bekend – oudere mensen, met name boven de 80 jaar, in slechte conditie of met hart, long of vaatziekten, obestitas, rokers en mensen met slecht ingestelde diabetes. Ook zestigers en zeventigers kunnen fors ziek worden zodat opname op een intensive care nodig is. Zelfs jongere mensen kunnen zo ziek worden als hun weerstand laag is (bv. door carnaval). Men schat dat 80% van de mensen die het virus oplopen het als een milde ziekte, een soort verkoudheid zal krijgen, en een minderheid veel en soms ernstige klachten krijgen en er mogelijk ook  aan overlijden.

Er is een groot verschil in beloop, ook bij ouderen. Van de opgenomen patiënten ligt ongeveer  éen op de vijf op de intensive care aan de beademing; de rest ligt op zaal en krijgt zuurstof via een slangetje. Diegenen die thuis willen en kunnen blijven, kunnen niet alleen met zuurstof maar ook met  antroposofische middelen en injecties worden behandeld.
Ouderen die bij fors ziek zijn kiezen voor behandeling op de intensive care, moeten er wel rekening mee houden dat een paar weken op de IC een aanslag is op lichaam, ziel en geest. Ook al overleeft men het, langdurige of definitieve opname in een verpleeghuis is waarschijnlijk. Dat kan een zware weg worden met weinig kwaliteit van leven..
Het is belangrijk van te voren er over na te denken of men dat wil aangaan.  Hierbij zou een tekort aan IC bedden eigenlijk geen rol mogen spelen.

Wat kunnen we doen tegen het virus, naast hygienische maatregelen?

Ten eerste is het van belang de conditie en de weerstand op peil te houden;
Goed slapen, gezond eten, stoppen met alcohol en met roken, miniseren van suikergebruik,
zorgen voor een goede warmte

Hoe zorg je voor een goede warmte? Wees je bewust van hoe het met je warmte is. Veel mensen hebben bijvoorbeeld koude voeten zonder dat ze het in de gaten hebben. Kleed je met natuurlijke materialen zoals katoen, wol en zijde; dat vormt een warmtelaagje. Maak een kruik om warmer te worden. Een voeten bad of een heel bad doorwarmt heel goed. Van lichamelijk actief zijn wordt je ook warm: een wandeling, in de tuin werken, schoonmaken of lichamelijke oefeningen doen. (Henriette Froklage)

Niet het hoofd overbelasten met urenlang op schermen kijken als dat niet strikt nodig is.
Regelmatig naar buiten gaan, zeker als de zon schijnt!  Dat helpt om gezond te blijven. Wel afstand houden.

Er wordt veel paracetamol gekocht. Bij koorts is het heel nadelig om paracetamol te nemen: het drukt de koorts.
Koorts  is een onderdeel van natuurlijke weerstand. Bij iedere graad hogere temperatuur gaan een factor 10 virussen of bacteriën dood.

Medicijnen. Een goed middel ter versterking van de virusweerstand is het antroposofische middel  Infludo, inmiddels bijna uitverkocht
(alternatief: echinacea prunus cps, zelfde dosering: Preventief: 2-3xdaags 10 druppels. In risicosituaties of begin van symptomen: 4-6x daags 10 druppels
Een goed aanvullend middel is Ferrum sidereum cps,  dosering: -3x daags 10 druppels (op recept).
Corona grijpt aan op de luchtwegen en de longen.  Het is goed iets extra’s voor dit gebied te doen. Door 1-2x daags borst, rug en keel in te wrijven met een verwarmende olie (Solum-, eucalyptus-, Rosmarijn- of tijmolie) versterkt men dit gebied. Een extra warmtelaagje geeft een betere doorbloeding van de luchtwegen, en een betere doorbloeding betekent een betere immuniteit. Die werkt namelijk via het bloed. Solum olie kan ook eventuele  benauwdheid verminderen.

Er zijn nog meer mogelijkheden, zoals euritmie.  Euritmie-oefeningen online: klik hier

Belangrijk is het om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan:
bij symptomen zoals hoesten, niezen en snotteren, al of niet met koorts, binnen blijven en sociale contacten vermijden. Er wordt gehamerd op 1,5 meter afstand houden. Dat lukt niet altijd, bv. in de supermarkt. Komt iemand te dichtbij, hou dan even de adem in.

 

Er was een 2e epidemie gaande: die van Corona-angst. Die was nog veel besmettelijker. Angst ondermijnt de weerstand. Dus: laat u niet bang maken. Neem de zaak wel serieus, maar ga niet mee in de emoties. Probeer zelf na te denken.
Gelukkig neemt deze angst-epidemie nu wel af.

zie ook: Over angst voor corona en wat er tegenover te stellen

Cijfers worden meestal gepresenteerd zonder ze in een groter geheel te plaatsen. Corona is een pittig virus, maar bedenk wel: In Nederland krijgen op 17 miljoen mensen jaarlijks 850.000 mensen gewone griep, met 2000-9000 sterfgevallen per jaar.   (ook meest ouderen en/of mensen met onderliggend lijden). In Nederland overlijden normaliter plm. 380 mensen per dag.
Dit is niet om het corona-leed te bagatelliseren!

 

INTERESSANTE LINKS – Wilt u eens een ander geluid dan dat van de media:

Artikel: corona-nuchter bekeken

https://www.scienceguide.nl/2020/03/we-moeten-accepteren-dat-het-risico-van-de-dood-bij-het-leven-hoort/

Ziekenhuis-ethicus Erwin Kompanje: coronabeleid is inhumaan. Ouderen wordt niets gevraagd.

Antroposofisch beeld van dit virus

Duitse longarts die zijn twijfels heeft: Wolfgang Wodarg (youtube).

Duitse Immunoloog die sterke twijfels heeft: Bhakti

Nederlandse longarts die zijn twijfels heeft, David Prins:

Kwetsbaren beschermen… ten koste van kwetsbaren, artikel van collega Johanna Priester

NB. Berichten waarin twijfel of kritiek worden geuit worden soms van internet verwijderd. Dat is toch wel heel kwalijk.
In een democratie hoort discussie mogelijk te zijn, is zelf noodzakelijk.

Zie verder voor cijfers bv. gezondheidszorg.info over de sterfte aan griep of
het aantal corona besmettingen per 100.000 inwoners per stad
Overzicht besmettingen per land (wereldkaart)
In Leiden zijn nu 17 personen met corona opgenomen. (Leiden heeft 120.000 inwoners).

Hulplijn Rode Kruis: 070-4455888

 

Huib de Ruiter, huisarts
hdr@de-lemniscaat.nl

 

Advies thuisarts.nl:

 • Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. (NB: onderzoek laat zien dat men  8 dagen besmettelijk blijft  (hdr).
  • U hoeft de huisarts niet te bellen.
 • Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u geldt:
  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Ga NIET naar de huisarts toe.
 • Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.
 • Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Geef anderen geen hand.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Wordt u na 5-7 dagen snel een stuk zieker, met name idv vermoeidheid en uitputting, overleg dan met uw arts