Vaccineren

Vaccinaties

Een wijdverbreid misverstand is dat de antroposofische geneeskunde tegen vaccineren zou zijn.
Een antroposofisch arts is niet tegen vaccineren, wél voor een bewuste keuze bij vaccineren. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen op welke leeftijd met de vaccinaties begonnen wordt, en welke vaccins wel of eventueel niet of pas later geven worden.
Het rijksvaccinatieprogramma biedt weliswaar een duidelijk schema maar houdt geen rekening met het individuele kind en de ouders.
Bovendien is de overheid helaas geneigd duidelijke bijwerkingen van vaccinaties te ontkennen en ze aan toeval toe te schrijven. Dat ondermijnt het vertrouwen, zeker bij diegenen die zich enigermate in de materie verdiepen.
De vereniging kritisch prikken, de NVKP, geeft kritische, maar doordachte informatie. Het geeft op veel vragen antwoorden, waarbij het antwoord van het RIVM, de overheid, naast die van de NVKP wordt gezet. Een prijzenswaardig voorbeeld van evenwichtige informatie. Zo kan men zich zelf oriënteren. (https://www.nvkp.nl)
Antroposofische consultatiebureau-artsen kunnen met de ouders voors en tegens doornemen.
Daarbij wordt dus naar het kind gekeken. Het ene kind is steviger dan het andere. Gevoelige en tengere kinderen moeten niet te vroeg de vaccinaties krijgen. De nieuw ingestelde leeftijd van 2 maanden is voor de meeste kinderen te vroeg. Een kind is dan nog vrij kwetsbaar. Een maand later zijn kinderen al veel steviger. Sommige ouders beginnen pas met 6 maanden of met een jaar. Het hangt ook met de thuissituatie samen om tot een keus te komen. Is een kind al jong op een kinderdagverblijf dan is er misschien toch reden vroeg te beginnen met vaccineren.
Ouders denken er vaak onderling verschillend over. Vaders zijn vaak geneigd de officiële richtlijnen te volgen. De kunst is om tot een goed compromis te komen. Belangrijk is te bedenken dat alle partijen het beste voor het kind willen.
Wilt u er meer over lezen dan is het boekje “ Vaccinaties doorgeprikt” aan te bevelen.

Huib de Ruiter, huisarts