Zorgverzekeringen 2017

Zorgverzekeringen

Aan het einde van het jaar staat u weer voor de keus om uw zorgverzekering te continueren, aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.
Wij adviseren u goed te kijken welke zorg u denkt nodig te hebben en of u kunt volstaan met alleen een basisverzekering of dat u een aanvullende verzekering nodig hebt.

Het type polis kan verschillen voor de basisverzekering.
– Bij een restitutiepolis hebt u vrije zorgkeuze, u kunt dan terecht bij alle zorgverleners. Wel moet u in sommige gevallen het bedrag voor de behandeling voorschieten alvorens u kunt declareren bij de zorgverzekeraar.
– Bij een naturapolis – die doorgaans goedkoper is – hebt u te maken met gecontracteerde zorg.
De zorgverzekeraar heeft in dat geval contracten lopen met een aantal zorgverleners (zoals ziekenhuizen, artsen en therapeuten). Let goed op: als verzekerde ontvangt u alleen vergoeding bij gecontracteerde partijen en mag u niet zelf bepalen welke zorgverlener u wilt bezoeken.
– Bij een budgetpolis is vaak sprake van een “uitgeklede” naturapolis, de keuze in het aantal zorgverleners is nog verder beperkt én vaak ook het aantal behandelingen.
Met een budgetpolis bespaart u op de premie, maar kunt u ook voor onverwacht hoge kosten komen te staan wanneer u een niet gecontracteerde zorgverlener bezoekt.

Wanneer u gebruikt wilt maken van antroposofische therapieën is het verstandig een aanvullende verzekering af te sluiten. Antroposofische geneeskunde valt onder de alternatieve geneeswijzen.

Enkel websites die kunnen worden geraadpleegd zijn:
www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/alternatieve-geneeswijzen
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/antroposofische-geneeskunde
www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/antroposofie

Sommige verzekeraars geven geen volledige dekking voor een behandeling of hebben een maximum vergoeding per behandeling.
Alle zorgverzekeraars hanteren een maximaal te vergoeden bedrag per kalenderjaar.
Niet iedere Antroposofische beroepsvereniging wordt door iedere zorgverzekeraar erkend.
Over het algemeen worden de NVAA, BPHA en NVKToag goed erkend door de Nederlandse zorgverzekeraars. Het is raadzaam dit goed te bekijken op de website van de zorgverzekeraar.

Er zijn zorgverzekeraars die geen vergoeding bieden voor antroposofische geneeskunde,
dit zijn: Aevitae, HEMA, Interpolis en ProLife.

De afgelopen jaren hebben ervaren dat VGZ (en alle onderliggende maatschappijen) het minst gunstig is met vergoeding van antroposofische therapieën.
Van verzekerden bij ONVZ, FBTO en OHRA hebben wij goede ervaringen mogen ontvangen.

U kunt ook overwegen om een zorgverzekering bij Antroposana af te sluiten. Deze verzekering is onderdeel van Avéro Achmea en Antroposana hanteert hun polisvoorwaarden met een extra dekking voor antroposofische medicijnen en extra therapieën. Zij vergoeden echter niet alle antroposofische therapieën!

Als u wilt overstappen dan moet de huidige zorgverzekering vóór 31 december van het jaar worden opgezegd. Vervolgens heeft u nog tot 31 januari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. De nieuwe maand gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in, dus u bent de hele maand januari verzekerd.
Een nieuwe zorgverzekering wordt altijd voor een heel kalenderjaar afgesloten.

Let op dat u niet alleen de basisverzekering opzegt, maar ook de eventuele aanvullende verzekeringen!
Verzekeraars bieden vaak een collectieve zorgverzekering aan. Bijvoorbeeld via de werkgever, vakbond, thuiszorgorganisatie of sportclub. U kunt dan gebruik maken van een premiekorting.

 

Sandra de Knegt,  administratie de Lemniscaat