Artikelen door Lemniscaat

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid Kleuren, licht, geluid, drukte, tocht, geur, straling, reactie op medicijnen – prikkels dienen zich op vele manieren in ons leven aan. In geval van hooggevoeligheid worden deze prikkels veel sterker ervaren en kunnen belastend zijn. Antroposofische geneesmiddelen kunnen je daarbij ondersteunen, natuurlijke substanties zoals turf, lood, broedblad, zilver en kalk. Als je hooggevoelig bent, […]

Plantago lanceolata, de Weegbree

Plantago lanceolata, de smalle Weegbree Voetstap van de mens Langs wegen en paden staat de weegbree, een algemeen bekende en veel voorkomende plant. Hij lijkt op een gras, maar is het niet. Opvallend is de donkere aar met een wit kransje van meeldraden. De weegbree is een zg. tredplant. Hij kan tegen betreden, tegen geplet […]

Klachtenregeling

KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSCENTRUM DE LEMNISCAAT TE LEIDEN Artikel 1 | Begripsbepalingen In deze Klachtenregeling wordt verstaan onder: a Klager: de natuurlijke persoon die een klacht indient. Klager kan zijn: • de patiënt; • een vertegenwoordiger van een patiënt; • nabestaande(n) van een overleden patiënt. b Klacht: een klacht kan zijn: • een uiting van ongenoegen over […]

Berk

De Berk (Betula alba) De berk is een geliefde boom. Op de heide en langs bosranden valt ze op met de witte bast en de hangende, in de wind ritselende blaadjes. In het voorjaar zijn de blaadjes heel teer en lichtgroen, en maakt de berk een jeugdige, frisse indruk. Hoe mooi is de witte bast daarbij. […]

Zelf medicijnen bestellen bij Weleda

Mocht u ver weg wonen van uw apotheek, of gaat het bestellen van Weleda middelen via uw apotheek moeizaam, dan kunt u onderstaande oplossing overwegen. NB: de app heet inmiddels anders, nl. : ‘complementaire geneesmiddelen bestel app” Er kunnen nu ook middelen van WALA of van VSM besteld worden.

Het wezenlijke van de mens

Het wezenlijke van de mens In de antroposofische geneeskunde wordt op een bepaalde manier gedacht over de zieke en de gezonde mens. Er worden vier gebieden onderscheiden: de geest, de ziel, het etherlichaam en het fysieke lichaam. In de reguliere geneeskunde spreekt men alleen over het fysieke lichaam en de psyche. Men zou dus denken, […]

Koorts bij kinderen

Koorts bij kinderen Kinderen hebben nogal makkelijk koorts, eerder dan volwassenen. Vaak gaat het om een luchtweginfectie, soms een oorontsteking. In dat laatste geval huilt het kind vaak en met name ‘s nachts. Soms is er sprake van een blaasontsteking. Regelmatig is er echter geen oorzaak te vinden. Het kind voelt zich bij koorts minder […]