Artikelen door Lemniscaat

Vaccineren

Vaccinaties Een wijdverbreid misverstand is dat de antroposofische geneeskunde tegen vaccineren zou zijn. Een antroposofisch arts is niet tegen vaccineren, wél voor een bewuste keuze bij vaccineren. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen op welke leeftijd met de vaccinaties begonnen wordt, en welke vaccins wel of eventueel niet of pas later geven worden. Het rijksvaccinatieprogramma biedt […]

Zorgverzekeringen 2017

Zorgverzekeringen Aan het einde van het jaar staat u weer voor de keus om uw zorgverzekering te continueren, aan te passen of over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wij adviseren u goed te kijken welke zorg u denkt nodig te hebben en of u kunt volstaan met alleen een basisverzekering of dat u een […]

Griepprik ja of nee?

Tekst van de aanvullende informatiefolder van het THERAPEUTICUM AURUM te Zoetermeer GRIEPPRIK JA OF NEE? GRIEPPRIK NIET VANZELFSPREKEND Deze folder is bedoeld als aanvulling op de folder van de overheid* over de ‘Jaarlijkse griepprik’. Deze aanvullende folder kan voor u een hulp zijn bij de afweging “GRIEPPRIK JA of NEE”, wanneer u in een door […]

Ziekte en genezing

Ziekte en genezing   Wat is ziekte? Bij ziekte moeten we de aanloop onderscheiden van het uiteindelijke ziek zijn. In de aanloop zit het probleem. We genieten van zwemmen in de koude zee en vervolgens gaan we ’s avonds hoesten en krijgen koorts. We zijn ziek geworden, zeggen we dan, en bedoelen de koorts en […]

Aurum, goud

Aurum, goud Goud is onaantastbaar. Al wordt het in een vlam tot rood-gloed verhit, het deert het goud niet: na afkoelen is het nog net zo zuiver en mooi. Als in Egypte hedentendage na 3000 jaar een sarcofaag wordt geopend, is het goud nog glanzend en onaangetast. In het oude Egypte stond goud voor het […]

Maretak

De Maretak, Viscum album De maretak, in de middeleeuwen ook wel mistel genoemd, is een zeer oud geneesmiddel. De druïden uit de oertijd vereerden de plant en noemde haar de ‘alles helende plant’. Vooral de mistel die op de eik groeide werd als bijzonder, als heilig gezien. Ze zagen de mistel als een hemels vuur op […]

Dementie en Euthanasie

Euthanasie en dementie Dementie komt steeds meer voor. Het is een ziekte van de oudere mens en mensen worden steeds ouder. In Nederland schat men het aantal mensen met dementie op ongeveer 260.000. Het is een ziekte die mensen angst inboezemt. Veel mensen zouden deze ziekte niet willen meemaken en willen dat voorkomen door het […]

Dementie

Dementie Dementie is een ziekte van de oude dag. Het begint meestal vanaf het 65-70e jaar. In Nederland lijden zo’n 180.000 mensen aan dementie, evenveel als het aantal kinderen dat ieder jaar geboren wordt. Het komt 2x zoveel bij vrouwen voor als bij mannen. Veel mensen zijn bang dement te worden. Men is bang voor […]

Cholesterol ter discussie

Cholesterol staat in de belangstelling als negatieve factor bij hart en vaatzieken. De wanden van dichtgeslibde bloedvaten bevatten veel cholesterol. De heersende mening is dat verhoogd cholesterol de oorzaak van hart- en vaatziekten is en dat de bloedwaarden van cholesterol dus omlaag moeten. Toch zijn er hier en daar twijfels. Is cholesterol wel zo slecht? […]

Ferrum, IJzer

IJzer IJzer in de aarde IJzer is het meest voorkomende metaal. De kern van onze aarde bestaat naar alle waarschijnlijkheid vrijwel geheel uit ijzer. De aardkorst bestaat meer uit kwartsachtig en kalkachtig gesteente. Hierin is ijzer nog altijd voor 5% aanwezig. Maar als zuiver metaal ligt het toch niet voor het oprapen. Heel zelden als […]